ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • 132cop
 • Kickoff 16May67
 • Cpd Plk Bookrun
 • sansahakornnayok67
 • Plans And Policies Cpd 2567 Banner 98bc925454c969eb5e16030924a12c50
 • Pirunrajbanner
 • Sathapana66
 • 5year
 • NogifeNo
 • updon
 • Ban 11award
 • LoGo Cpd1
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  boss 1
  boss 2
  Boss 3

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ไม่ขอรับของขวัญและของกำนันทุกชนิด
  • แบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  • การเปรียบเทียบ Do's and Don'ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
  • การเปรียบเทียบ Do's and Don'ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
  • การเปรียบเทียบ Do's and Don'ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สวมหมวกนิรภัย 100 %
  • HOPE OF MOAC วัฒนธรรมองค์กร กรทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ไม่ขอรับของขวัญและของกำนันทุกชนิด

  • แบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  • การเปรียบเทียบ Do's and Don'ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน

  • การเปรียบเทียบ Do's and Don'ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน

  • การเปรียบเทียบ Do's and Don'ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน

  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สวมหมวกนิรภัย 100 %

  • HOPE OF MOAC วัฒนธรรมองค์กร กรทรวงเกษตรและสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Ks
  Coop
  Bis
  Kp

  เมนูอื่นๆ

  Coop 1
  Coop 2
  Coop 3
  Coop 4
  Coop 5
  Coop 6
  Coop 7
  Coop 10
  Profil 1
  Profile 2
  Proflie 3
  111
  112
  113
  114
  ITA
  KM
  Logo
  BigData Plk
  Banner Formme

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Book
  EntryThailand
  INFOooo

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
  Copyright © 2023 information Technology Center
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP